Start ontwikkelingstraject

Uniek in Nederland en exclusief in Emmen. Dat is het samenwerkingsplatform Centre of Innovation & Sustainability Emmen, kortweg CIS Emmen. Op de locatie van de voormalige busremise aan de 1eBokslootweg in Emmen wordt ruimte gemaakt voor hèt innovatiecentrum op het gebied van de groene chemie, de energie-transitie en circulaire kunststoffen, waar het bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en samenwerken.

Dit unieke samenwerkingsplatform is ontwikkeld in een campus-opzet met een sterk doel; samenbrengen, versterken en verder ontwikkelen van kennis, deskundigheid en producten in de groene chemie, energietransitie en circulaire kunststoffen.

Voor dit innovatiecentrum is een programma opgesteld waarmee zowel provincie Drenthe, gemeente Emmen, maar ook kennisinstellingen zoals de RUG, NHL Stenden en het Drenthe College de urgentie onderschrijven om de specifieke kennis op het gebied van duurzame en groene chemie, energie-, kunststof- en vezelproductie in deze regio te behouden. Dit biedt kansen voor de groei van bedrijfsleven in Emmen door investeringen, ontwikkeling en samenwerking. 

Vaandeldragers in de ontwikkeling met zo’n 9.000 m2 aan flexibele bedrijfsruimte zijn de Emmense ondernemer Jan van de Maat en het landelijk bouwconcern VolkerWessels, die de feitelijke gebiedsontwikkeling initieert. In het bestaande gebouw wordt uitgegaan van een circulaire, flexibele en toekomstbestendige opzet, passend bij de huisvestingsbehoefte van innovatieve ondernemers en organisaties.

Herken jij in deze ontwikkeling de groeikansen voor jouw business? Wij gaan graag het gesprek aan. Neem contact op met Gert Zwartscholten, gebiedsontwikkelaar bij VolkerWessels via gert.zwartscholten@cisemmen.nl