CIS Emmen: ruimte voor circulair en innovatief ondernemen

Het Centre of Innovation and Sustainabiliy in Emmen (CIS) is hét innovatiecentrum van Noord-Nederland. Het biedt ruimte aan innovatie, ontwikkeling en kennisdeling en schept werkgelegenheid. Wij zoeken ondernemers die hier een sleutelpositie in willen nemen.

Kansrijke verbinding op een sleutellocatie

Kennisinstelling, industrie en onderneming, allemaal op één plaats. De sleutelpositie van het Centre of Innovation & Sustainability aan de 1e Bokslootweg ligt als centrum naast industriepark GETEC aan de zuidzijde en de onderwijsboulevard aan de noordzijde. Zo tussen ontwikkeling, onderneming en opleiding is CIS nieuwe innovatieve verbinder in Emmen. En precies met deze kerngedachte is dit gebouwconcept ontwikkeld, door bijvoorbeeld een gedeelde entree- en ontvangstruimte met portiersloge te faciliteren, waarbij zowel het GETEC-industriepark als CIS de eigen identiteit behouden. Het centrum zoekt de aansluiting met de onderwijsboulevard door een letterlijke verbinding te creëren; met een (loop)brug over de Dorsestraat waarmee uitwisseling onbelemmerd mogelijk wordt. Het doel: expert, ondernemers en aankomende talenten elkaar voortdurend laten ontmoeten voor een kansrijke verbinding.

Lees meer

CIS Emmen is powered by:

Een gebouwconcept voor verbonden ondernemers

Met een focus op groene chemie, energietransitie en circulaire kunststoffen, geeft het Centre of Innovation & Sustainability een platform voor bedrijven om te innoveren. Voor ondernemers faciliteert het centrum hoogwaardige voorzieningen: naast de gedeelde representatieve entree- en ontvangstruimte is er ook lab-, onderzoeks- en procesequipment; utilities; een kantine en vergader-, bijeenkomst- en expositieruimten. In de buitenruimte worden showrooms opgesteld voor het presenteren van producten die binnen het gebouw worden ontwikkeld.

Het centrum benut ruimte met een flexibele gebouwstructuur. Het modulaire gebruik van de ruimte(n) vormt de basis voor de schaalbaarheid van werkruimten. Deze structuur stimuleert het samenwerken op een natuurlijke wijze en biedt groeimogelijkheid in schaalgrootte. Hierbij bieden we veel diversiteit; grote productieruimten, maar ook kleinere R&D-hubs voor bijvoorbeeld startups die zich wél onder gelijkgestemden willen begeven.

Het Centre of Innovation & Sustainability wordt ontwikkeld door VolkerWessels.

Lees meer

Vestigingsvoordelen:

  • U huurt een circulaire bedrijfsruimte die modulair en energieneutraal is. Hiervoor zijn vanuit SNN subsidies beschikbaar.

  • Ook voor de investering in apparatuur en utilities zijn subsidies beschikbaar.

  • Uw bedrijfsruimte in CIS groeit met u mee! Het is modulair en flexibel en past zich daarmee aan op uw ruimtebehoefte.

  • CIS biedt een perfect klimaat voor kruisbestuiving tussen kennisinstelling en bedrijfsleven en geeft daarmee een boost aan innovaties.

  • Binnen CIS vindt u ‘gelijkgestemden’ die uw ambities begrijpen en waarmaken onder hetzelfde dak.

  • Goede bereikbaarheid met het OV, per fiets en te voet gegarandeerd dankzij de gunstige ligging en eigen route met loopbrug naar de onderwijsboulevard.

Lees meer
1. Impressie grote hal